Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

PTE General, level 3
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, która umożliwia porozumiewanie się w szkole, pracy, podróży i innych codziennych kontekstach. Zdający powinien umieć zrozumieć oraz w bezpośredni sposób komunikować informacje, pomysły, uczucia, opinie oraz inne codzienne przekazy.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający rozwiązuje 9 zadań powiązanych tematycznie. Na poziomie 3 tematy dotyczą zwykle życia codziennego, np. zakupów lub domu.

Długość egzaminu pisemnego: 2h

Długość egzaminu ustnego: 7m
Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura