Egzaminy angielski C2

Zastosowanie
Organizator
Znaleziono wszystkich: 7
NazwaDane
Certyfikowane egzaminy ELSA (English Language Skills Assessment)Certyfikaty ELSA wprowadzone zostały przez Education Development International (EDI) - akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną. Egzaminy te można zdawać w dowolnych wybranym przez kandydata terminie oraz w wersji on-line.
CPE - Certificate of Proficiency in English - Egzamin Cambridge EnglishEgzamin potwierdza kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Zdanie egzaminu potwierdza osiągnięcie najwyższego poziomu znajomości języka angielskiego.
Edexcel Level 3 certificate in ESOL InternationalPTE General, level 5
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, niezbędną w pracy, życiu codziennym, sytuacjach akademickich oraz w celu aplikacji na uczelnie wyższe na całym świecie. Zdający powinien umieć rozumieć dosłowne oraz przenośne znaczenie różnorodnych tekstów codziennych, akademickich oraz branżowych, a także wypowiadać się w tych kontekstach swobodnie i precyzyjnie.
English for Business EFB Level 4Egzamin English for Business na poziomie 4 przeznaczony jest dla kandydatów, którzy biegle orientują się we wszystkich aspektach biznesowego języka angielskiego. Jest on tym samym potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji językowych i zawodowych w dziedzinie biznesu.
JETSET Level 7 - język angielski ogólnyPosiada akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom 7 jest równoważny kwalifikacjom Cambridge CPE. Jest to zaawansowany poziom językowy, dzięki któremu kandydaci osiągną taki zasięg wiedzy językowej by pewnie i samodzielnie posługiwać się językiem angielskim. Kandydaci będą potrafili wypowiadać się spontanicznie i płynnie, rozumiejąc szczegółowe niuanse nawet w skomplikowanych sytuacjach.
telc English C2
TOLES FoundationPoziom Advanced - Proficient.

Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytania



W ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności