Egzaminy angielski B1

Zastosowanie
Organizator
Znaleziono wszystkich: 30
NazwaDane
IELTS International English Language Testing SystemTo najpopularniejszy na świecie test z języka angielskiego w sferze nauki i migracji. Każdego roku do egzaminu IELTS przystępuje ponad 1,5 miliona kandydatów. Egzamin to dla nich pierwszy krok w kierunku zdobycia wykształcenia i zatrudnienia. Ocenia poziom znajomości angielskiego osób, którzy chcą studiować lub pracować w otoczeniu anglojęzycznym.
BEC - Business Preliminary - Egzamin Cambridge EnglishJest to egzamin na poziomie średnio zaawansowanym. Pomyślne zdanie egzaminu Business Preliminary pokazuje pracodawcom dobrą znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w codziennej praktyce w biznesie.
Certyfikowane egzaminy ELSA (English Language Skills Assessment)Certyfikaty ELSA wprowadzone zostały przez Education Development International (EDI) - akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną. Egzaminy te można zdawać w dowolnych wybranym przez kandydata terminie oraz w wersji on-line.
Edexcel Entry 3 certificate in ESOL InternationalPTE General, level 2
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, która umożliwia porozumiewanie się w szkole, pracy, podróży i innych codziennych kontekstach. Zdający powinien umieć zrozumieć oraz w bezpośredni sposób komunikować informacje, pomysły, uczucia, opinie oraz inne codzienne przekazy.
EFT - English for Tourism - Spoken English for Turism (SEfT) level 1 - języka angielski turystycznyPrzeznaczony jest dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym.
EFT - English for Tourism - Writen English for Turism (WEfT) level 1 - język angielski turystycznyPrzeznaczony jest dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym.
English for Busines EFB Level 1Egzamin English for Business na poziomie pierwszym skierowany jest do kandydatów, którzy spotkali się już zagadnieniami biznesowymi w języku angielskim i opanowali je w stopniu podstawowym.
English for Busines EFB Level 2Egzamin English for Business na poziomie drugim skierowany jest do kandydatów, którzy potrafią już skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych i wymagają w tym zakresie jedynie wsparcia.
English for Commerce - Poziom B1Egzamin pisemny zaprojektowany do sprawdzania umiejętności czytania, pisania i porozumiewania się w języku angielskim w ogólnym kontekście usługowo-przemysłowym.
JETSET Level 4 - język angielski ogólnyEgzamin odpowiada poziomowi Common European Framework (CEFR) B1. Posiada również akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom ten jest równoważny kwalifikacjom Cambridge PET.
PET - Preliminary English Test- Egzamin Cambridge EnglishEgzamin potwierdza kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym. Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz wykorzystać znajomość języka angielskiego w pracy, nauce i podróży.
Practical Information and Communications Technology Skills ICT - Poziom B1Egzamin ICT certyfikuje znajomość technologii informatycznych na trzech poziomach w następujących pięciu kategoriach: Edytor tekstu; Arkusz kalkulacyjny; Baza danych; Oprogramowanie do prezentacji; Email, Internet i Bezpieczeństwo w sieci
Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - level 2Egzamin ustny SEFIC Level 2 jest przeznaczony dla kandydatów posiadających głęboką znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie B1) i kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.
telc English A2-B1
telc English A2-B1 BusinessEgzamin sprawdza znajomości językowe podczas relacji w pracy.
telc English A2-B1 SchoolEgzamin jest dla młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat.
telc English B1
telc English B1 Business
telc English B1 Hotel and Restaurant
telc English B1 SchoolEgzamin jest dla młodzieży w wieku 14-17 lat.
telc English B1-B2
telc English B1-B2 Business
TOEFL® iBT - egzamin ETSTOEFL® iBT jest uznawanym testem z języka angielskiego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim na całym świecie. Egzamin określa poziom zaawansowania z języka angielskiego w kontekście akademickim. Egzamin jest prowadzony w formie komputerowej z wykorzystaniem Internetu, testuje wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.
TOEFL® ITP - egzamin ETSJest to papierowy test wielokrotnego wyboru. Określa poziom zaawansowania słuchania i czytania z języka angielskiego w kontekście akademickim, od poziomu Elementary/podstawowego do Advanced/zaawansowanego.
TOEFL® Junior™ - egzamin ETSEgzamin określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu wśród gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru weryfikujący umiejętność czytania, słuchania oraz rozumienia tekstów.
TOEIC Bridge™ - egzamin ETSJest to certyfikat z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania. Jest to egzamin z rozumienia tekstu słuchanego i czytanego przeznaczony dla osób na poziomach od początkowego do średnio-zaawansowanego.
TOEIC® Listening and Reading - egzamin ETSOkreśla poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.
TOEIC® Speaking and Writing - egzamin ETSOkreśla poziom zaawansowania w mówieniu i pisaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to test komputerowy.
TOLES AdvancedPoziom Elemnetary - Intermediate.
TOLES HigherPoziom Intermediate - Upper Intermediate.

Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności