Rodzaje egzaminów językowych

znalezionych: 18
Egzamin IELTS jest honorowany przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, w tym najbardziej renomowane organizacje i uczelnie w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii oraz Kanadzie. Jest uznawany także przez agencje rządowe i edukacyjne oraz organizacje zawodowe. Jest uznawany przez władze imigracyjne niektórych krajów.
Egzaminy Cambridge English są znane na całym świecie i uznawane przez wiele instytucji takich jak szkoły, uniwersytety oraz pracodawców. Egzaminami Cambridge English zajmują się dwa wydziały Uniwersytetu Cambridge: Cambridge English Language Assessment oraz Cambridge University Press.
Egzaminy egzaminy CCI Paris Ile-de-France (dawniej CCIP) są to egzaminy specjalistyczne z języka francuskiego wydawane są przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Paryżu. Egzaminy sprawdzają umiejętności komunikacyjne z języka francuskiego pisemnego i ustnego w sytuacjach zawodowych.
Certyfikaty językowe CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) to międzynarodowe egzaminy z języka ogólnego, które potwierdzają znajomość języka włoskiego jako obcego.
Egzaminy CILS sprawdzają kompetencje językowe takie jak: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, kompozycję tekstu, struktury językowe i konwersacje. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, która jest nagrywana. Następnie wyniki są przesyłane do Centro CILS przy Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Sienie w celu sprawdzania.
Dyplomy z Hiszpańskiego DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce organizatorem jest Instytut Cervantesa.
Certyfikaty DELF i DALF są dokumentami wydawanymi przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Potwierdzają one znajomość języka francuskiego na wybranym poziomie zależnie od zdanego egzaminu. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Egzaminy ETS są uznawane przez ponad 9000 uczelni i ponad 14000 firm i organizacji na całym świecie.
Egzaminy LCCI IQ uznawane są na całym świecie przez pracodawców, organizacje zawodowe i uniwersytety oraz Ministerstwa Edukacji jako dowód znajomości języka angielskiego.
ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) jest uznanym systemem oceny języka niemieckiego.
Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Ocenia umiejętności posługiwania się językiem w autentycznych sytuacjach. Egzaminy odpowiadają poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
Egzaminy przeprowadzane są przez specjalistów z Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina oraz z Izby Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymują międzynarodowy certyfikat Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina.
Certyfikaty PLIDA są oficjalnym dyplomem, uznawanym w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyznawanym przez Stowarzyszenie Dante Alighieri na podstawie konwencji zawartej z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i zatwierdzonym przez Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie. We Włoszech jest uznawany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności i zdolności komunikowania się, które uczniowie zdobywają w ramach kursu​. Egzamin został zaprojektowany tak, aby zachęcić ​dzieci ​do uczenia się ​języka angielskiego, ​a format egzaminu sprawia, że czu​ją​​​ się swobodnie podczas oceniania i są zrelaksowane.
Egzaminy TELC kładą nacisk na zdolności komunikacyjne. Zostały stworzone w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Są to egzaminy na poziomie zaawansowanym na poziomach od B2 do C1. Jest on akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech jako świadectwo wystarczających kwalifikacji językowych. Wiedza fachowa nie jest wymagana podczas tego egzaminu.
Testy TOEIC® wyznaczają standardy oceny kompetencji językowych w środowisku pracy. Wyniki TOEIC® są uznawane przez tysiące firm, agencji rządowych oraz programów nauczania języka angielskiego w ponad 150 krajach na całym świecie.
Jest to egzamin oceniający znajomość prawniczego angielskiego.
 
Polityka Prywatności