Rodzaje egzaminów językowych

Język
Zastosowanie
Organizator
Egzaminy językowe

Egzaminy TestDaF

Są to egzaminy na poziomie zaawansowanym na poziomach od B2 do C1. Jest on akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech jako świadectwo wystarczających kwalifikacji językowych. Wiedza fachowa nie jest wymagana podczas tego egzaminu.

Egzamin TestDaF jest uznawany w międzynarodowych kontaktach naukowych i zawodach akademickich jako potwierdzenie znajomości języka niemieckiego.

Egzamin jest opracowywany centralnie przez Instytut TestDaF w Hagen, tam też sprawdzany i oceniany. Egzamin TestDaF można zdać w Polsce w  licencjonowanych ośrodkach.

Po zdanym egzaminie kandydaci potrafią:
  • wychwycić ważne szczegółowe informacje w niedługich tekstach,
  • zrozumieć szczegóły i ogólny przekaz publicystycznych i naukowych tekstów dotyczących naukowych lub społecznych problemów,
  • dobrze zrozumieć informacje w sytuacjach dnia codziennego,
  • rozumieją przebieg wywiadów na tematy związane ze studiami lub popularnonaukowe,
  • rozumieć wykłady popularno-naukowe,
  • redagować teksty oraz poprawnie argumentować,
  • opisywać, streszczać i porównywać fakty,
  • dyskutować, rozważać alternatywne rozwiązania i stawiać hipotezy.Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci WSB
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności