Rodzaje egzaminów językowych

Język
Zastosowanie
Organizator
Egzaminy językowe

Egzaminy ÖSD

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) jest uznanym systemem oceny języka niemieckiego.
Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej. Ocenia umiejętności posługiwania się językiem w autentycznych sytuacjach. Egzaminy odpowiadają poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Centra egzaminacyjne oferują następujące egzaminy:

A1 Grundstufe Deutsch 1 ocenia kompetencje językowe w znanych, codziennych sytuacjach. Ten egzamin jest dla uczniów w wieku 14 i więcej lat i jest również dostępny jako Österreich-Variante (= Z-Variante) dla emigrantów.

A1 Kompetenz in Deutsch 1 ocenia kompetencje językowe dzieci i młodzieży w sytuacjach prywatnych, szkolnych i "pół-publicznych". Egzamin ten jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 10 do 14 lat.

A2 Grundstufe Deutsch 2 ocenia kompetencje językowe potrzebne do podstawowego komunikowania się w rutynowych, codziennych i zawodowych sytuacjach. Koncentruje się na prostej i bezpośredniej wymianie informacji na znane problemy. Ten egzamin jest dla uczących się w wieku 14 lat i powyżej. Jest też oferowany jako Österreich-Variante (= Z-Variante) dla emigrantów.

A2 Kompetenz in Deutsch 2 ocenia kompetencje językowe dzieci i młodzieży w sytuacjach prywatnych, szkolnych i "pół-publicznych". Koncentruje się na prostej i bezpośredniej wymianie informacji na znane problemy. Egzamin ten jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 10 do 14.

B1 Zertifikat Deutsch jest egzaminem dla osób uczących się w wieku 16 lat i więcej. Został opracowany we współpracy z Goethe Institut, telc GmbH i Centrum Nauki Języków i Badań Naukowych na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. Egzamin ocenia zdolność użycia języka w sytuacjach życia codziennego i zawodowego. Egzamin kładzie nacisk na kompetencje komunikacyjne.

B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat) odpowiada B1 Zertifikat Deutsch i różni się tylko w tematach, które zostały dostosowane do młodzieży i młodych ludzi.

Zertifikat B1 (modułowy) ocenia możliwość używania języka w codziennych, znanych sytuacjach takich jak praca, szkoła, czas wolny, podróże itd. Egzamin ten jest oferowany w postaci modułów: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie.Moduły mogą być zdawanie niezależnie od siebie w różnym, czasie. Egzamin jest oferowany we współpracy z Goethe-Institut.

B2 Mittelstufe Deutsch ocenia kompetencje językowe "pół-publiczne", zawodowe i edukacyjne (szkoły, uczelnie wyższe). Egzamin jest dla osób w wieku od 16 lat. Jest również dostępny w wersji dla młodzieży powyżej 14. roku życia.

C1 Oberstufe Deutsch ocenia właściwe wykorzystanie języka w złożonych sytuacjach społecznych i zawodowych. Charakteryzuje się wysokim stopniem rzetelności, prawidłowości i celowości w konkretnej sytuacji. Ten egzamin jest dla osób w wieku od 16 lat. Jest również dostępny w wersji dla młodzieży powyżej 14. roku życia.

C2 Wirtschaftssprache Deutsch ocenia zarówno znajomości języka ogólnego, jak i zawodowego w złożonych sytuacjach biznesowych i zawodowych. Charakteryzuje się wysokim stopniem rzetelności, prawidłowości i celowości w konkretnych sytuacjach. Ten egzamin jest dla osób w wieku 16 lat.Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci WSB
miniatura
miniatura UTH 02
 
Polityka Prywatności