Egzaminy DELF / DALF

Certyfikaty DELF i DALF są dokumentami wydawanymi przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Potwierdzają one znajomość języka francuskiego na wybranym poziomie zależnie od zdanego egzaminu. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.

Dyplomy DELF oraz DALF potwierdzają poziom czterech kompetencji językowych. Dyplomy są ważne bezterminowo.

Egzaminy składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, co oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

Każdy poziom egzaminu składa się z 4 części:

 •     rozumienie ze słuchu
 •     rozumienie tekstu pisanego
 •     wypowiedzi pisemnej
 •     wypowiedzi ustnej
   

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

Egzaminy DELF:

 • DELF Prim:
  Egzamin skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego.
 • DELF Junior:
  Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.
 • DELF Tout Public:
  Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych
 • DELF Pro:
  Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych. Ich struktura jest taka sama jak w wersjiTout Public, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z życiem zawodowym i rynkiem pracy.

 
Polityka Prywatności