Rodzaje egzaminów językowych

Język
Zastosowanie
Organizator
Egzaminy językowe

Egzaminy PTE Young Learners

Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności i zdolności komunikowania się, które uczniowie zdobywają w ramach kursu​. Egzamin został zaprojektowany tak, aby zachęcić ​dzieci ​do uczenia się ​języka angielskiego, ​a format egzaminu sprawia, że czu​ją​​​ się swobodnie podczas oceniania i są zrelaksowane.

Egzaminy:
  • przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 13 lat,
  • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
  • bardziej koncentruje się na komunikowaniu się niż na gramatyce,
  • weryfikują znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
  • podczas egzaminu dzieci biorą udział w sytuacjach, z którymi spotykają się życiu codziennym,
  • pozwalają na swobodne wyrażania się i pokazują, jak dobrze dzieci posługują się językiem angielskim,
  • zostały stworzone, aby zachęcić do uczenia się i zainteresować najmłodszych nauką języka angielskiego.

Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.




Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura SGGW - Jesień 2015
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności