Egzaminy PTE General

Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.


Egzaminy PTE w Polsce:

zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)

są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)


Egzaminy PTE General składają się z dwóch części:


- egzamin pisemny sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.

- egzamin ustny sprawdzający umiejętność sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku; może mieć miejsce w tym samym dniu przed częścią pisemną lub po niej.

 
Polityka Prywatności