Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

PTE General, level A1
Egzamin potwierdza podstawową znajomość języka, wystarczającą do poruszania się na co dzień i w podróży. Zdający powinien umieć zrozumieć proste i krótkie informacje oraz samemu takie tworzyć, zarówno pisemnie, jak i ustnie.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający rozwiązuje 9 zadań powiązanych tematycznie. Na poziomie A1 tematy dotyczą zwykle życia codziennego, np. zakupów lub domu.

Długość egzaminu pisemnego: 1h 15m

Długość egzaminu ustnego: 5m
Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Edukacja


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura SGGW - zaplecze naukowo-badawcze
 
Polityka Prywatności