Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator
Znaleziono wszystkich: 9
Fit in Deutsch 1 jest międzynarodowo uznawanym certyfikatem językowym dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Charakter i treść egzaminu uwzględnia potrzeby i oczekiwania młodzieży chcącej porozumieć się po niemiecku.
Jest to egzamin z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza najbardziej podstawową znajomość języka. Egzamin jest zalecany dla kandydatów w wieku od 16 lat. Czas przygotowania na ten egzamin wyrażony w jednostkach lekcyjnych po 45 minut, to ok. 80-200.
Fit in Deutsch 2 jest międzynarodowo uznanym certyfikatem językowym dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Charakter i treść egzaminu uwzględnia potrzeby i oczekiwania młodzieży chcącej porozumieć się po niemiecku.
Start Deutsch 2 jest egzaminem na poziomie elementarnej znajomości języka (A2 wg klasyfikacji Rady Europy) - po około 200 - 350 lekcjach po 45 minut. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że jest w stanie w prosty sposób porozumiewać się w języku niemieckim w mowie i w piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych.
Zertifikat Deutsch jest egzaminem kończącym naukę na poziomie podstawowym (B1 wg klasyfikacji Rady Europy) po około 350 - 650 lekcjach intensywnej nauki (po 45 minut). Kandydat powinien wykazać, że dysponuje znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.
Egzamin jest zalecany dla osób, które ukończyły 16 lat. Egzamin potwierdza znajomość języka niemieckiego w zaawansowanym stopniu. Egzamin odpowiada poziomowi B2. Czas przygotowania ocenia się na 600 – 800 jednostek lekcyjnych po 45 min.
Jest to egzamin, który potwierdza bardzo zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada piątemu poziomowi C1. Jest zalecany dla osób, które ukończyły przynajmniej 16 lat. Czas przygotowania ocenia się na 800 – 1000 jednostek lekcyjnych po 45 min.
Egzamin potwierdza biegłą znajomość języka i stanowi dokument świadczący o szóstym i najwyższym poziomie C2. Egzamin zalecany jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Przed egzaminem zaleca się uczestnictwo w minimum 1000 jednostkach lekcyjnych po 45 min.
Egzamin TestDaF przygotowywany jest centralnie, a przeprowadza się go na całym świecie. Jest on dla osób chcących podjąć studia w Niemczech, które w tym celu muszą uzyskać świadectwo znajomości języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Instytucją odpowiedzialną za jest TestDaF-Institut w Hagen.

Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności