Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

EFT - English for Tourism - Writen English for Turism (WEfT) level 2 - języka angielski turystyczny

Egzamin sprawdza praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji. Egzamin wymaga wykazania się dużą poprawnością językową, bogatym słownictwem specjalistycznym oraz wszechstronną wiedzą z zakresu usług turystycznych.

Od kandydata oczekuje się skutecznej komunikacji w sytuacjach biznesowych oraz biegłości w rozumieniu i formułowaniu typowej dokumentacji i tekstów użytkowych.

Egzamin EFT Level 2 przeznaczony  jest do kandydatów zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych czy też awansem zawodowym w sektorze turystycznym w kraju lub za granicą. To egzamin dla osób, które potrafią w pełni samodzielnie funkcjonować w środowisku pracy i myślą o objęciu stanowiska menedżerskiego.

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin EFT na poziomie level 2, będą:

  • potrafili profesjonalnie obsłużyć klienta biura podróży na różnych etapach kontaktu z nim,
  • umieli opracować materiały promocyjne (ulotki, broszury, reklamy)
  • umieli sporządzać raporty, notatki, zawiadomienia,
  • potrafili sporządzić plan podróży,
  • sporządzać kalkulację kosztów w zależności od oczekiwań klienta
  • znali specjalistyczny język używany w sektorze turystycznym,
  • znali specyfikę różnych form wypoczynku, podróżowania i zakwaterowania,
  • potrafili tworzyć proste biznesowe komunikaty.


Zadania egzaminacyjne:

  • udzielenie odpowiedzi na pytania po przeanalizowaniu przedstawionych w tekście informacji z zakresu biznesu/turystyki bazującego na rozmaitych, autentycznych źródłach takich jak: przewodniki, materiały szkoleniowe, mapy, plany, programy. Może wymagać dokonania obliczeń,
  • sporządzenie dłuższego tekstu użytkowego; kandydat ma za zadanie wykazać się umiejętnością napisania np. listu lub notatki służbowej zgodnie z wymogami polecenia oraz w oparciu o informacje przedstawione w zadaniu pierwszym;
  • kontynuacja lub rozwinięcie poprzedniego zadania, wymaga od kandydata napisania listu, ulotki, broszury, instrukcji lub ogłoszenia lub też wypełnienia formularza celem uzyskania lub udzielenia dodatkowych informacji czy też dokonania rezerwacji;
  • napisanie listu, faxu, notatki służbowej, lub stosownej wiadomości, itp. w odpowiedzi na zgłoszony problem czy zażalenie gościa hotelowego lub klienta biura turystycznego.

Podczas egzaminu zdający może korzystać ze słownika i kalkulatora.

Komponenty egzaminu:

Egzamin Pisemny trwa 2,5  godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.


Główne zalety egzaminu:

  • jest uznanym na świecie certyfikatem potwierdzającym zarówno umiejętności językowe, jak i kwalifikacje zawodowe z szeroko rozumianej branży turystycznej;
  • jest niezbędny dla osób, których celem jest efektywna komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym;
  • EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) stanowi dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
  • EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) jest dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  • Certyfikat EFT to niezwykle cenny dodatek do CV - pomaga w zdobyciu pracy w firmach i instytucjach na całym świecie.
  • Egzamin EFT jest postrzegany jako element doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji kadry.
  • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu EFT Level 2 gwarantuje zaliczenie lektoratu na dziesiątkach uczelni w Polsce.
  • ma przyjazny dla kandydata format, który opracowano w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje z branży turystycznej.Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Edukacja


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności