Certyfikowane egzaminy ELSA (English Language Skills Assessment)

Certyfikaty ELSA wprowadzone zostały przez Education Development International (EDI) - akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną. Egzaminy te można zdawać w dowolnych wybranym przez kandydata terminie oraz w wersji on-line.

Egzamin ELSA jest testem poziomującym z języka angielskiego obejmującym wszystkie podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Dzięki testowi ELSA łatwo można określić kompetencje językowe kandydata w ramach skali Rady Europy CEF (Common European Framework). Egzamin bada kompetencje językowe kandydata w zróżnicowanym środowisku i sytuacjach, sprawdza zdolność rozumienia i komunikowania się w języku angielskim.


Certyfikowane egzaminy ELSA są uznawane jako potwierdzenie kompetencji językowych przez szkoły językowe i uczelnie, które używają ich również do zakwalifikowania kandydatów na właściwy poziom kursów językowych. Certyfikat ELSA jest doskonałym rozwiązaniem także dla pracodawców chcących określić poziom znajomości języka pracowników na różnych stanowiskach.

Egzamin ELSA obejmuje szeroki zakres słownictwa i struktur gramatycznych, począwszy od prostych form do zaawansowanego materiału, dlatego pozwala wykazać się kandydatom o zróżnicowanym poziomie biegłości językowej. Tłem do zadań są sytuacje i środowisko życia codziennego; takie jak miejsce pracy, podróżowanie czy zakupy.


CECHY WYRÓŻNIAJĄCE EGZAMINU ELSA

  • Szybka i skuteczna metoda oceny biegłości językowej kandydata, bez stresu związanego z niezdaniem egzaminu - kandydat otrzymuje informację o poziomie znajomości języka wg skali CEF. 
  • Doskonałe rozwiązanie określające międzynarodowe standardy znajomości języka angielskiego niezbędne zarówno w procesie rekrutacji nowych pracowników lub studentów, jak i ocenie umiejętności językowych pracowników na różnych szczeblach firmy.
  • Certyfikat ELSA jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego respektowanym przez renomowanych pracodawców na całym świecie takich jak  między innymi: Bosch, DeimlerChrysler, FM Global czy BASF.
  • Kandydat po przystąpieniu do egzaminu będzie miał świadomość jaki jest poziom jego poszczególnych kompetencji językowych. Dzięki temu dowie się, którą z umiejętności należałoby udoskonalić aby np.: czytać ze zrozumieniem, konstruować wypowiedzi pisemne w odpowiednim stylu czy wyrażać myśli wykorzystując odpowiedni zakres słownictwa i struktur gramatycznych.
  • Egzamin dostępny w tradycyjnej wersji papierowej lub w wersji on-line (kandydat zdaje egzamin w pracowni komputerowej i natychmiast po jego zakończeniu otrzymuje swój wynik)
  • Certyfikaty ELSA są powszechnie uznawane jako potwierdzenie kompetencji językowych przez uczelnie anglojęzyczne oraz pracodawców na całym świecie.
  • Jest to egzamin General English z elementami biznesowymi
  • Egzamin dostępny jest w języku angielskim brytyjskim lub amerykańskim.
  • Egzamin zawiera elementy języka biznesowego oraz tzw. żywy angielski, z którym można spotkać się zarówno w pracy, w podróży jak i na studiach. Mimo zastosowania w teście pewnych zagadnień związanych z biznesem, wiedza z tego zakresu nie jest wymagana i nie ułatwia zdobycia wysokiej liczby punktów na egzaminie.


Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015


ESOKJ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności
C1 i C2 - poziom biegłości

więcej »


TABELA SAMOOCENY

Na podstawie porównania opisów możesz samodzielnie dowiedzieć się, na jakim jesteś poziomie językowym, niezależnie od tego, jaki to jest język.
Sprawdź swój poziom językowy »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności