English for Accounting level 3 - języka angielski dla księgowych

Egzamin English for Accounting level 3 został stworzony w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynków na specjalistyczne umiejętności językowe z zakresu księgowości i rachunkowości.

Zalety:
 • potwierdza pisemne umiejętności w zakresie słownictwa, terminologii i skrótów ogólnie używanych w branży,
 • dostępny na poziomie 3 (B2),
 • idealny dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym z księgowością i będą musiały używać specjalistycznego słownictwa angielskiego z tej dziedziny,
 • może być zdawany jako osobny egzamin lub jako część nowych specjalistycznych egzaminów przez  osoby, które zdobyły już kwalifikacje finansowe LCCI i chciałyby pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności.

Cel egzaminu English for Accounting level 3

Umożliwienie kandydatom nabycia i rozwijania umiejętności rozumienia i stosowania specyficznego słownictwa, terminologii  i skrótów ogólnie używanych w księgowości.

Zagadnienia egzaminacyjne:

 • Znajomość języka w kontekście biznesowym
 • Zawody i role pełnione w miejscu pracy w kontekście branżowym
 • Instrukcje, funkcje, działania i polecenia w środowisku pracy związanej z księgowością, audytem i doradztwem
 • Typowe problemy związane z miejscem pracy
 • Międzynarodowe uregulowania (IFRS, UK& US GAAP)
 • Raporty finansowe, bilanse, raporty roczne, rachunek zysków i strat
 • Dokumenty wewnętrzne; zamówienia, rachunek kosztów, planowanie budżetu
 • Dokumentacja audytowa, księgowa i podatkowa.

Ocena kandydata

English for Accounting level 3 trwa  50  minut,  składa się z 40 pytań,

 1. pytania wielokrotnego wyboru dotyczące znajomości słownictwa ( dopasowanie definicji, synonimu, antonimu)
 2. Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami.
 3. Czytanie ze zrozumieniem – dopasowanie do oświadczenia krótkiego tekstu z księgowości.
 4. zadania sprawdzające - kandydat proszony jest o zidentyfikowanie błędów.Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015


ESOKJ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności
C1 i C2 - poziom biegłości

więcej »


TABELA SAMOOCENY

Na podstawie porównania opisów możesz samodzielnie dowiedzieć się, na jakim jesteś poziomie językowym, niezależnie od tego, jaki to jest język.
Sprawdź swój poziom językowy »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności