EFT - English for Tourism - Spoken English for Turism (SEfT) level 1 - języka angielski turystyczny

Przeznaczony jest dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym.

Egzamin sprawdza on podstawowe, praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu podstawowej korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji.

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na poziomie level 1, będą:

 • potrafili profesjonalnie obsłużyć klienta biura podróży na różnych etapach kontaktu z nim
 • znali specjalistyczny język używany w sektorze turystycznym,
 • znali specyfikę różnych form wypoczynku, podróżowania i zakwaterowania,
 • potrafili tworzyć proste biznesowe komunikaty.


Część ustna (SEFT) trwa ok. 20 min. i składa się z 2 części

 • Part 1 - Topic discussion - dyskusja z egzaminującym w oparciu o sprecyzowane w poleceniu zagadnienia, które łączy jeden konkretny temat przewodni, np. podróż lotnicza.
 • Part 2 - Role-play - kandydat wciela się w rolę osoby pracującej w branży turystycznej (np. pracownika biura podróży), a egzaminator przyjmuje rolę klienta. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy sterowanej, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu.

Kandydat nie może robić żadnych notatek.

Oceniana jest płynność wypowiedzi, słownictwo, gramatyka oraz akcent.

Egzamin jest przeprowadzany i nagrywany przez egzaminatora z Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ w siedzibie Centrum i przesyłany do EDI do oceny prze egzaminatora EDI.


Główne zalety egzaminu:

 • jest uznanym na świecie certyfikatem potwierdzającym zarówno umiejętności językowe, jak i kwalifikacje zawodowe z szeroko rozumianej branży turystycznej;
 • jest niezbędny dla osób, których celem jest efektywna komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym;
 • EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) stanowi dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 • EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) jest dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • Certyfikat EFT to niezwykle cenny dodatek do CV - pomaga w zdobyciu pracy w firmach i instytucjach na całym świecie.
 • Egzamin EFT jest postrzegany jako element doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji kadry.
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu EFT Level 2 gwarantuje zaliczenie lektoratu na dziesiątkach uczelni w Polsce.
 • ma przyjazny dla kandydata format, który opracowano w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje z branży turystycznej.Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015


ESOKJ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności
C1 i C2 - poziom biegłości

więcej »


TABELA SAMOOCENY

Na podstawie porównania opisów możesz samodzielnie dowiedzieć się, na jakim jesteś poziomie językowym, niezależnie od tego, jaki to jest język.
Sprawdź swój poziom językowy »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności