EFT - English for Tourism - Writen English for Turism (WEfT) level 1 - język angielski turystyczny

Przeznaczony jest dla osób, których celem jest zdobycie umiejętności efektywnej komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym.

Egzamin sprawdza on podstawowe, praktyczne umiejętności kandydata w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, począwszy od pierwszego kontaktu poprzez poszczególne etapy współpracy oraz wiedzę z zakresu podstawowej korespondencji biurowej, interpretacji i przetwarzania danych oraz sporządzania standardowej dokumentacji.

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na poziomie level 1, będą:

 • potrafili profesjonalnie obsłużyć klienta biura podróży na różnych etapach kontaktu z nim
 • znali specjalistyczny język używany w sektorze turystycznym,
 • znali specyfikę różnych form wypoczynku, podróżowania i zakwaterowania,
 • potrafili tworzyć proste biznesowe komunikaty.

Zadania egzaminacyjne:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania po przeanalizowaniu przedstawionych w tekście informacji z zakresu biznesu/turystyki bazującego na rozmaitych, autentycznych źródłach takich jak: przewodniki, materiały szkoleniowe, mapy, plany, programy i wykazy;
 • sporządzenie dłuższego tekstu użytkowego; kandydat ma za zadanie wykazać się umiejętnością napisania np. listu lub notatki służbowej zgodnie z wymogami polecenia oraz w oparciu o informacje przedstawione w zadaniu pierwszym;
 • kontynuacja lub rozwinięcie poprzedniego zadania, wymaga od kandydata napisania faxu, wiadomości, instrukcji lub ogłoszenia lub też wypełnienia formularza celem uzyskania lub udzielenia dodatkowych informacji czy też dokonania rezerwacji;
 • napisanie faxu, notatki służbowej, ogłoszenia lub stosownej wiadomości, itp. w odpowiedzi na zmiany dotychczasowych ustaleń sprecyzowane w poleceniu. Zadanie to  wiąże się z reorganizacją planów, ponownym przeliczeniem kosztów, modyfikacją lub odwołaniem rezerwacji itp.

Podczas egzaminu zdający może korzystać ze słownika i kalkulatora.

Komponenty egzaminu:

Egzamin Pisemny trwa 2 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.


Główne zalety egzaminu:

 • jest uznanym na świecie certyfikatem potwierdzającym zarówno umiejętności językowe, jak i kwalifikacje zawodowe z szeroko rozumianej branży turystycznej;
 • jest niezbędny dla osób, których celem jest efektywna komunikacja w relacjach zawodowych w sektorze turystycznym;
 • EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) stanowi dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 • EFT Level 2 zdany na ocenę ‘Pass with Merit’ lub ‘Pass with Distinction’ (poziom B2) jest dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • Certyfikat EFT to niezwykle cenny dodatek do CV - pomaga w zdobyciu pracy w firmach i instytucjach na całym świecie.
 • Egzamin EFT jest postrzegany jako element doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji kadry.
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu EFT Level 2 gwarantuje zaliczenie lektoratu na dziesiątkach uczelni w Polsce.
 • ma przyjazny dla kandydata format, który opracowano w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje z branży turystycznej.Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015


ESOKJ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności
C1 i C2 - poziom biegłości

więcej »


TABELA SAMOOCENY

Na podstawie porównania opisów możesz samodzielnie dowiedzieć się, na jakim jesteś poziomie językowym, niezależnie od tego, jaki to jest język.
Sprawdź swój poziom językowy »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności