English for Business EFB Level 4

Egzamin English for Business na poziomie 4 przeznaczony jest dla kandydatów, którzy biegle orientują się we wszystkich aspektach biznesowego języka angielskiego. Jest on tym samym potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji językowych i zawodowych w dziedzinie biznesu.

Cel egzaminu:

Umożliwienie kandydatom rozwijania zdolności do:

 • zrozumienia autentycznych tekstów biznesowych
 • pisania po angielsku na wiele różnych sposobów i dania dowodu znajomości szerokiej gamy zagadnień biznesowych.
 • słuchania i rozumienia tekstów biznesowych, takich jak: rozmowy, ogłoszenia, biuletyny informacyjne itp. pisma,
 • ustnego wypowiadania się  w sprawach handlowych lub zawodowych w sposób jasny i szczegółowy z zastosowaniem odpowiedniego stylu wypowiedzi,
 • uczestniczenia w rozmowach i negocjacjach,
 • biegłego stosowania odpowiednich form, tonu i stylu wypowiedzi, tworzenie szeregu dokumentów biznesowych dla różnych odbiorców i celów
 • przyjęcia koniecznej w danym scenariuszu biznesowym roli w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy.

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na poziomie EFB 4, będą:

 • biegle orientować się we wszystkich formach, aspektach i stylach korespondencji biznesowej,
 • przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w anglojęzycznych zespołach oraz do bycia autorytetem w dziedzinie zastosowania języka angielskiego we wszystkich aspektach działalności gospodarczej.

Zadania egzaminacyjne:

 1. Czytanie i zrozumienia autentycznego tekstu oraz skonstruowanie pisma urzędowego związanego z tym tekstem.
 2. Pisanie tekstów biznesowych z podanych informacji.
 3. Przeformułowanie i formatowanie tekstów z jednego typu na inny tekst - tekst na streszczanie, przedstawienie tekstu w postaci graficznej itp.
 4. Rozszerzanie i stworzenie różnego rodzaju tekstów biznesowych na podstawie podanych informacji (np. zawiadomienie o wystawie lub zaproszenia na otwarte spotkanie rekrutacyjne).

Komponenty egzaminu EFB 4

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 3 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 17 minut
 2. Listening trwa 30 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.


Opis ogólny

English for Busines (EFB) - język angielski dla businesu


Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego w biznesie.

EFB to najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI.  Egzamin opiera się na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu.

Certyfikat English for Business daje podstawę do zaliczenia lektoratów na wielu polskich uczelniach i uzyskanie oceny bardzo dobrej lub celującej, umożliwia uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany studentów oraz  zdobycie wymarzonej pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Brytyjska organizacją zajmującą się przyjmowaniem podań na przeszło 40 000 kierunków studiów w Wielkiej Brytanii, The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)  honoruje English for Business (EFB) - pass od poziomu Level 3.

Kandydaci zainteresowani zdobyciem certyfikatu  EFB na wybranym  poziomie, mogą zdawać egzamin w jednej z trzech światowych serii egzaminacyjnych lub skorzystać z dogodnej procedury „On demand” na żądanie, w dowolnie wybranym terminie w jednym z kilkudziesięciu Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Wymagania: od  zdających egzamin EFB wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia tekstu oraz wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej. Zachowana musi być odpowiednia dla danej sytuacji lub scenariusza forma, ton i zawartość merytoryczna wypowiedzi.

W celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia swoich kwalifikacji kandydat może przystąpić do części ustnej (Speaking) oraz do części ze słuchu (Listening). 

Obok oceny kandydata na certyfikacie widnieje wynik procentowy, oraz odpowiadający mu poziom biegłości językowej CEFR.

Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany j. angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, iż kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.

W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego.

Każdy z poziomów, od Preliminary do Level 4 składa się z obligatoryjnej części pisemnej (Reading and Writing), oraz opcjonalnych części: ustnej (Speaking)  i rozumienia ze słuchu (Listening).
Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015


ESOKJ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności
C1 i C2 - poziom biegłości

więcej »


TABELA SAMOOCENY

Na podstawie porównania opisów możesz samodzielnie dowiedzieć się, na jakim jesteś poziomie językowym, niezależnie od tego, jaki to jest język.
Sprawdź swój poziom językowy »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności