English for Business EFB Level 3

Egzamin English for Business na poziomie trzecim przeznaczony jest dla kandydatów, którzy legitymują się głęboką znajomością biznesowego języka angielskiego i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim efektywnie.

Cel egzaminu:

Umożliwienie kandydatom rozwijania zdolności do:

  • zrozumienia  i stosowania  języka angielskiego w różny sposób w wielu kontekstach działalności gospodarczej
  • biegłego stosowania odpowiednich form, tonu i stylu wypowiedzi, tworzenie szeregu dokumentów biznesowych dla różnych odbiorców i celów
  • przyjęcia koniecznej w danym scenariuszu biznesowym roli w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy
  • rozumienia języka angielskiego biznesowego mówionego,
  • uczestniczenia w rozmowach i dyskusjach
  • przedstawienia ustnej prezentacji na temat związany z działalnością gospodarczą.

Zadania egzaminacyjne:

1. Tworzenie listu biznesowego

2. Sporządzenie wewnętrznego raportu firmy

3  Zrozumienie tekstu związanego z działalnością gospodarczą

4 Przekształcenie biznesowego tekstu przeformułowanie informacji i danych.

Komponenty egzaminu EFB 3

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 3 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:

  1. Speaking trwa 15 minut
  2. Listening trwa 25 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.


Opis ogólny

English for Busines (EFB) - język angielski dla businesu


Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego w biznesie.

EFB to najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI.  Egzamin opiera się na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu.

Certyfikat English for Business daje podstawę do zaliczenia lektoratów na wielu polskich uczelniach i uzyskanie oceny bardzo dobrej lub celującej, umożliwia uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany studentów oraz  zdobycie wymarzonej pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Brytyjska organizacją zajmującą się przyjmowaniem podań na przeszło 40 000 kierunków studiów w Wielkiej Brytanii, The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)  honoruje English for Business (EFB) - pass od poziomu Level 3.

Kandydaci zainteresowani zdobyciem certyfikatu  EFB na wybranym  poziomie, mogą zdawać egzamin w jednej z trzech światowych serii egzaminacyjnych lub skorzystać z dogodnej procedury „On demand” na żądanie, w dowolnie wybranym terminie w jednym z kilkudziesięciu Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Wymagania: od  zdających egzamin EFB wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia tekstu oraz wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej. Zachowana musi być odpowiednia dla danej sytuacji lub scenariusza forma, ton i zawartość merytoryczna wypowiedzi.

W celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia swoich kwalifikacji kandydat może przystąpić do części ustnej (Speaking) oraz do części ze słuchu (Listening). 

Obok oceny kandydata na certyfikacie widnieje wynik procentowy, oraz odpowiadający mu poziom biegłości językowej CEFR.

Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany j. angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, iż kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.

W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego.

Każdy z poziomów, od Preliminary do Level 4 składa się z obligatoryjnej części pisemnej (Reading and Writing), oraz opcjonalnych części: ustnej (Speaking)  i rozumienia ze słuchu (Listening).
Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015


ESOKJ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności
C1 i C2 - poziom biegłości

więcej »


TABELA SAMOOCENY

Na podstawie porównania opisów możesz samodzielnie dowiedzieć się, na jakim jesteś poziomie językowym, niezależnie od tego, jaki to jest język.
Sprawdź swój poziom językowy »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności