CPE - Certificate of Proficiency in English - Egzamin Cambridge English

Egzamin potwierdza kwalifikacje na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Zdanie egzaminu potwierdza osiągnięcie najwyższego poziomu znajomości języka angielskiego.

Certyfikat potwierdza, że potrafisz:

  • studiować lub pracować na najwyższym poziomie życia akademickiego lub zawodowego;
  • komunikować się z biegłością i zrozumieniem niuansów na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka.
Egzamin:
  • stanowi wiarygodne odzwierciedlenie kompetencji językowych;
  • obejmuje wszystkie główne odmiany języka angielskiego (np. odmianę brytyjską i amerykańską);
  • skonstruowany jest tak, aby sprawiedliwie sprawdzać kompetencje uczących się, bez względu na ich narodowość i język ojczysty;
  • bazuje na największym tego typu programie badawczym;
  • jest dostępny dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami.Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015


ESOKJ Europejski System Opisu Kształcenia Językowego:

A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności
C1 i C2 - poziom biegłości

więcej »


TABELA SAMOOCENY

Na podstawie porównania opisów możesz samodzielnie dowiedzieć się, na jakim jesteś poziomie językowym, niezależnie od tego, jaki to jest język.
Sprawdź swój poziom językowy »


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności