Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator
Znaleziono wszystkich: 23
Egzamin BULATS to wielojęzyczny zestaw, w skład którego wchodzi ocena umiejętności językowych w miejscu pracy, szkolenie i narzędzia analizy porównawczej. Jest testem z języka niemieckiego dla dorosłych, który stwierdza znajomość języka w pracy.
Fit in Deutsch 1 jest międzynarodowo uznawanym certyfikatem językowym dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Charakter i treść egzaminu uwzględnia potrzeby i oczekiwania młodzieży chcącej porozumieć się po niemiecku.
Jest to egzamin z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza najbardziej podstawową znajomość języka. Egzamin jest zalecany dla kandydatów w wieku od 16 lat. Czas przygotowania na ten egzamin wyrażony w jednostkach lekcyjnych po 45 minut, to ok. 80-200.
Fit in Deutsch 2 jest międzynarodowo uznanym certyfikatem językowym dla młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Charakter i treść egzaminu uwzględnia potrzeby i oczekiwania młodzieży chcącej porozumieć się po niemiecku.
Start Deutsch 2 jest egzaminem na poziomie elementarnej znajomości języka (A2 wg klasyfikacji Rady Europy) - po około 200 - 350 lekcjach po 45 minut. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że jest w stanie w prosty sposób porozumiewać się w języku niemieckim w mowie i w piśmie w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych.
Zertifikat Deutsch jest egzaminem kończącym naukę na poziomie podstawowym (B1 wg klasyfikacji Rady Europy) po około 350 - 650 lekcjach intensywnej nauki (po 45 minut). Kandydat powinien wykazać, że dysponuje znajomością języka niemieckiego umożliwiającą samodzielną komunikację językową w mowie i w piśmie we wszystkich sytuacjach dnia codziennego.
Egzamin jest zalecany dla osób, które ukończyły 16 lat. Egzamin potwierdza znajomość języka niemieckiego w zaawansowanym stopniu. Egzamin odpowiada poziomowi B2. Czas przygotowania ocenia się na 600 – 800 jednostek lekcyjnych po 45 min.
Jest to egzamin, który potwierdza bardzo zaawansowaną znajomość języka. Odpowiada piątemu poziomowi C1. Jest zalecany dla osób, które ukończyły przynajmniej 16 lat. Czas przygotowania ocenia się na 800 – 1000 jednostek lekcyjnych po 45 min.
Egzamin potwierdza biegłą znajomość języka i stanowi dokument świadczący o szóstym i najwyższym poziomie C2. Egzamin zalecany jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Przed egzaminem zaleca się uczestnictwo w minimum 1000 jednostkach lekcyjnych po 45 min.
Egzamin potwierdza znajomość języka potocz­nego na poziomie podstawowym w codziennym życiu prywatnym, szkolnym. Egzamin ten adresowany jest do osób między 10 a 14 rokiem życia.
Egzamin potwierdza znajomość języka dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym w rutynowych, codziennych sytuacjach. Egzamin ten kładzie nacisk na prostą i bezpośrednią wymianę informacji na tematy ogólne. Adresowany jest do osób w wieku od 10 do 14 lat.
Egzamin ÖSD Zertifikat A1 sprawdza znajomość podstawowych zwrotów języka potocznego dotyczących życia codziennego. Egzamin jest adresowany do osób powyżej 14 roku życia.
Egzamin sprawdza znajomość języka na pozio­mie podstawowym w rutynowych sytuacjach życia codziennego oraz zawodowego z położeniem nacisku na prostą i bezpośrednią wymianę informacji na tematy codzienne.
Egzamin sprawdza znajomość języka w zakresie posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego (praca, szkoła, czas wolny, podróże itd.). Egzamin ten oferowany jest również w wersji modułowej, to znaczy poszczególne części egzaminu czyli czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz egzamin ustny mogą być zdawane niezależnie od siebie, w różnych terminach. Egzamin jest dla osób powyżej 16 roku życia.
Egzamin potwierdza znajomość języka w zakresie posługiwania się językiem w sytuacjach życia codziennego (praca, szkoła, czas wolny, podróże itd.). Egzamin ten oferowany jest również w wersji modułowej, to znaczy poszczególne części egzaminu czyli czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz egzamin ustny mogą być zdawane niezależnie od siebie, w różnych terminach. Egzamin adresowany jest do młodzieży w wieku 12 - 16 lat.
Egzamin B2 sprawdza znajomość języka w swobodnym porozumiewaniu się w sytuacjach życia codziennego, jak również w zakresie zawodowym i edukacyjnym. Egzamin ten skierowany jest do osób uczących się języka powyżej 16 roku życia.
Egzamin potwierdza znajomość języka w swobodnym porozumiewaniu się w sytuacjach życia codziennego, jak również w zakresie zawodowym i edukacyjnym (szkoła, studia). Egzamin ten skierowany jest do młodzieży powyżej 14 lat.
Egzamin sprawdza zdolność kompetentnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życia społecznego i zawodowego, z położeniem nacisku na wysoki stopień poprawności językowej, komunikatywność w powiązaniach kontekstowych i adekwatność sytuacyjną.
Egzamin potwierdza zdolność kompetentnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życia społecznego i zawodowego, z położeniem nacisku na wysoki stopień poprawności językowej, komunikatywność w powiązaniach kontekstowych i adekwatność sytuacyjną. Egzamin jest adresowany do młodzieży powyżej 14 lat.
Egzamin sprawdza ogólną, jak również specjalistyczną znajomość języka w zakresie tematyki gospodarczej i zawodowej, kładąc równocześnie nacisk na wysoki stopień poprawności językowej. Od osoby zdającej oczekuje się formułowania jasnych, dobrze zbudowanych wypowiedzi dotyczących złożonych problemów.
Następne

Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności