Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator
Znaleziono wszystkich: 11
Egzamin BULATS to wielojęzyczny zestaw, w skład którego wchodzi ocena umiejętności językowych w miejscu pracy, szkolenie i narzędzia analizy porównawczej.
Poświadczają znajomość języka na poziomie uniwersyteckim. Odpowiadają wymaganiom stawianym kandydatom na studia uniwersyteckie we Francji oraz wymaganiom stawianym w Polsce przez MENiS (zamiast przeprowadzanego dawniej egzaminu państwowego).
Egzaminy składają się ze wszystkich czterech kompetencji wyznaczających opanowanie języka: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna. Poświadczają znajomość podstawowych i średnich umiejętności komunikowania się w języku francuskim we wszystkich sytuacjach życia codziennego.
Egzamin odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i potwierdza znajomość prawniczego języka francuskiego w ogólnych sytuacjach zawodowych w środowisku lub kontekście prawniczym. Przygotowanie do egzaminu obejmuje ok. 450-500 godzin nauki.
Egzamin odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i potwierdza znajomość medycznego języka francuskiego. Przygotowanie do egzaminu obejmuje ok. 450-500 godzin nauki.
Egzamin odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i potwierdza znajomość języka technicznego i naukowego. Przygotowanie do egzaminu obejmuje ok. 360 godzin nauki.
Egzamin odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i potwierdza znajomość językową w dziedzinie turystyki i hotelarstwa. Przygotowanie do egzaminu obejmuje ok. 360 godzin nauki.
Egzamin odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Obejmuje on zakres językowy wspólny dla zadań wykonywanych przez ogół zatrudnionych i używany w sytuacjach zawodowych.
Egzamin odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Obejmuje on zakres językowy wspólny dla zadań wykonywanych przez ogół zatrudnionych i używany w sytuacjach zawodowych.
Jest to test służący do oceny poziomu języka francuskiego osób, dla których nie jest językiem ojczystym. Ważność testu to dwa lata.
TFI™ to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego w środowisku pracy i życia osób dorosłych.

Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura
 
Polityka Prywatności