Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator
Znaleziono wszystkich: 141
Egzamin DELE A1 dla uczniów potwierdza kwalifikacje językowe potrzebne do rozumienia i użycia potocznych wyrażeń i prostych zdań w sytuacjach codziennych, konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Egzamin jest dla uczniów w wieku od 11 do 17 lat.
Egzamin potwierdza, że kandydat jest w stanie rozumieć zdania i codzienne wyrażenia częstego użytku związane z obszarami, które są dla niego szczególnie istotne (podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach, itp.).
Egzamin jest dla uczniów w wieku od 11 do 17 lat.
Egzamin potwierdza umiejętność zrozumienia zasadniczych kwestii w jasnych tekstach standardowego języka, jeżeli dotyczą znanej kandydatowi tematyki, dotyczącej pracy, nauki lub rozrywki.
Egzamin potwierdza umiejętność komunikowania się z native speakerami w języku płynnym i naturalnym, tak, że komunikacja jest możliwa bez większego wysiłku z obu stron.
Egzamin potwierdza rozumienie dużej gamy obszernych tekstów, o pewnym poziomie wymagań, jak również rozpoznawania w nich ukrytych znaczeń.
Egzamin potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni, które nadaje naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.
Egzaminy składają się ze wszystkich czterech kompetencji wyznaczających opanowanie języka: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna. Poświadczają znajomość podstawowych i średnich umiejętności komunikowania się w języku francuskim we wszystkich sytuacjach życia codziennego.
Delta jest jedną z najbardziej znanych i najpopularniejszych kwalifikacji TEFL/TESOL na poziomie zaawansowanym na świecie. Egzamin potwierdza kwalifikacje dla doświadczonych nauczycieli języka angielskiego.
Egzamin odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i potwierdza znajomość prawniczego języka francuskiego w ogólnych sytuacjach zawodowych w środowisku lub kontekście prawniczym. Przygotowanie do egzaminu obejmuje ok. 450-500 godzin nauki.
Egzamin odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i potwierdza znajomość medycznego języka francuskiego. Przygotowanie do egzaminu obejmuje ok. 450-500 godzin nauki.
Egzamin odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i potwierdza znajomość języka technicznego i naukowego. Przygotowanie do egzaminu obejmuje ok. 360 godzin nauki.
Egzamin odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) i potwierdza znajomość językową w dziedzinie turystyki i hotelarstwa. Przygotowanie do egzaminu obejmuje ok. 360 godzin nauki.
Dyplom jest idealnym rozszerzeniem kompetencji dla osób, które już zadały egzamin English for Business. Ta kwalifikacja sprawdza praktyczną wiedzę kandydatów z pięciu kluczowych umiejętności językowych i merytorycznych stanowiących niezbędny zestaw kompetencji każdego menedżera chcącego skutecznie realizować swoje codzienne obowiązki i sprostać wielu współczesnym wyzwaniom gospodarczym.
Egzamin odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Obejmuje on zakres językowy wspólny dla zadań wykonywanych przez ogół zatrudnionych i używany w sytuacjach zawodowych.
Egzamin odpowiada poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Obejmuje on zakres językowy wspólny dla zadań wykonywanych przez ogół zatrudnionych i używany w sytuacjach zawodowych.
PTE General, level A1
Egzamin potwierdza podstawową znajomość języka, wystarczającą do poruszania się na co dzień i w podróży. Zdający powinien umieć zrozumieć proste i krótkie informacje oraz samemu takie tworzyć, zarówno pisemnie, jak i ustnie.
PTE General, level 1
Egzamin potwierdza podstawową znajomość języka, wystarczającą do poruszania się na co dzień i w podróży. Zdający powinien umieć zrozumieć proste i krótkie informacje oraz samemu takie tworzyć, zarówno pisemnie, jak i ustnie.
PTE General, level 2
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, która umożliwia porozumiewanie się w szkole, pracy, podróży i innych codziennych kontekstach. Zdający powinien umieć zrozumieć oraz w bezpośredni sposób komunikować informacje, pomysły, uczucia, opinie oraz inne codzienne przekazy.
PTE General, level 3
Egzamin potwierdza zaawansowaną znajomość języka, która umożliwia porozumiewanie się w szkole, pracy, podróży i innych codziennych kontekstach. Zdający powinien umieć zrozumieć oraz w bezpośredni sposób komunikować informacje, pomysły, uczucia, opinie oraz inne codzienne przekazy.
Poprzednie
Następne

Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności