Organizatorzy egzaminów językowych

Zastosowanie
Język
Egzaminy językowe

Goethe-Institut

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Działa na całym świecie promując znajomość języka niemieckiego i wspierając międzynarodową współpracę kulturalną.

Instytut promuje znajomość języka niemieckiego zagranicą i wspiera międzynarodową współpracę kulturalną. Upowszechnia całościowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. Instytut prowadzi programy kulturalne i edukacyjne, które wspierają dialog interkulturowy i umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz wspomagają rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego i promują globalną mobilność.

Goethe-Institut w Warszawie podjął działalność w 1990 roku, rok później otwarto Goethe-Institut w Krakowie.

Działalność Goethe-Institut w Warszawie obejmuje swym zasięgiem 10 województw: Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Lubuskie, Łódzkie, Lubelskie.

Goethe-Institut w Krakowie obejmuje swoim działaniem 6 województw na południu Polski: Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Dolnośląskie, Śląskie i Opolskie.
Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Pracownia Masażu
 
Polityka Prywatności