Organizatorzy egzaminów językowych

Zastosowanie
Język
Egzaminy językowe

Instytut Cervantesa

Instytut Cervantesa jest hiszpańską instytucją państwową utworzoną w 1991 roku w celu upowszechniania i nauczania języka hiszpańskiego oraz propagowania kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą. Główna siedziba Instytutu jest w Madrycie.

Zadania Instytutu:

  • Organizacja kursów ogólnych i specjalistycznych z języka hiszpańskiego.
  • Wydawanie certyfikatów i dyplomów poświadczających  znajomość języka na danym poziomie i organizowanie oficjalnych, międzynarodowych egzaminów z języka hiszpańskiego DELE (Diploma Oficial de Español como Lengua Extranjera / Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Obcego).
  • Aktualizowanie metodyki nauczania języka hiszpańskiego i organizowanie kursów dla nauczycieli języka hiszpańskiego.
  • Wspieranie działalności hispanistów.
  • Uczestniczenie w projektach służących upowszechnianiu języka hiszpańskiego.
  • Promowanie kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej.
  • Udostępnianie dla użytku publicznego sieci bibliotek.


Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Pracownia Masażu
 
Polityka Prywatności