Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

ÖSD Zertifikat C1 / Jugendliche - egzamin z języka niemieckiego

Egzamin potwierdza zdolność kompetentnego posługiwania się językiem w różnych sytuacjach życia społecznego i zawodowego, z położeniem nacisku na wysoki stopień poprawności językowej, komunikatywność w powiązaniach kontekstowych i adekwatność sytuacyjną. Egzamin jest adresowany do młodzieży powyżej 14 lat.

Struktura egzaminu:

Czytanie ze zrozumieniem

Na podstawie czterech zadań sprawdzane jest ogólne i szczegółowe rozumienie autentycznych tekstów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii.
Czas: 90 minut

Słuchanie

Za pomocą dwóch nagrań sprawdzana jest umiejętność ogólnego, szczegółowego i selektywnego rozumienia autentycznych tekstów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii o tematyce ogólnej i społecznej.
Czas: ok. 40 minut

Pisanie

Ta część egzaminu polega na napisaniu dwóch tekstów (formalny email; referat, prezentacja własnej opinii lub komentarz) z uwzględnieniem podanych wymogów. Teksty oceniane są zgodnie z ustalonymi kryteriami.
Czas: 90 minut

Mówienie

Ta część egzaminu obejmuje trzy zadania: rozmowę telefoniczną, dyskusję oraz krótki referat. Wykonanie zadań ocenianie jest zgodnie z ustalonymi kryteriami.
Czas: 15-20Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Studenci UNS na strzelnicy
miniatura
 
Polityka Prywatności