Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

TOEIC® Listening and Reading - egzamin ETS

Określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu Beginner/początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

To certyfikat językowy, który:

  • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
  • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
  • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
  • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
  • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
  • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce
  • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
  • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
  • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
  • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców


Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Gdański - 9
miniatura
 
Polityka Prywatności