Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

PTE General, level 1
Egzamin potwierdza podstawową znajomość języka, wystarczającą do poruszania się na co dzień i w podróży. Zdający powinien umieć zrozumieć proste i krótkie informacje oraz samemu takie tworzyć, zarówno pisemnie, jak i ustnie.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający rozwiązuje 9 zadań powiązanych tematycznie. Na poziomie 1 tematy dotyczą zwykle życia codziennego, np. zakupów lub domu.

Długość egzaminu pisemnego: 1h 35m

Długość egzaminu ustnego: 5m
Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura SGGW
 
Polityka Prywatności