Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

JETSET Level 6 - język angielski ogólny

Posiada akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom 6 jest równoważny kwalifikacjom Cambridge CAE. Jest to zaawansowany poziom językowy, dzięki któremu kandydaci osiągną taki zasięg wiedzy językowej by pewnie i samodzielnie posługiwać się językiem angielskim.

Kwalifikacja ta daje zaawansowany zakres umiejętności językowych wymaganych od kandydatów chcących studiować w Wielkiej Brytanii.


Certyfikaty JETSET wprowadzone zostały przez akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną Education Development International (EDI).

Wielką zaletą tych egzaminów jest ich dostępność: można je zdawać w dowolnym wybranym przez kandydata terminie.

Certyfikowane egzaminy JETSET:

  • Potwierdzają znajomość języka angielskiego testując podstawowe umiejętności tych kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.
  • Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.
  • Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.
  • Egzaminy są dostępne na 8 poziomach zaawansowania: od JETSET Foundation (poniżej skali) do JETSET level 7 (C2) Mastery.
  • Dzięki podziałowi na poziomy od JETSET level 2 (A1) do JETSET 7 (C2) egzaminy te uzyskały akredytację UK Qualifications and Curriculum  Authority (QCA) jako międzynarodowe kwalifikacje ESOL.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Certyfikat JETSET jest świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym JETSET level 7, zaawansowanym JETSET level 6 i podstawowym JETSET level 5 (B2) (Dz.U.z 17 kwietnia 2012 poz. 426 zal. nr 1.)

Egzaminy są skierowane do osób zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu podstawowego i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu zdefiniowanego przez europejski system opisu kształcenia językowego CEFR jako „użytkownik niezależny”.


Struktura egzaminu JETSET

Listening Test

Trwa około 30-45 minut (w zależności od poziomu), w czasie których kandydat odpowiada na   pytania wielokrotnego wyboru.

Reading Test

Trwa 60-120 minut (w zależności od poziomu), w czasie których kandydat odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru.

Writing test

Trwa 60-120 minut (w zależności od poziomu). Zadaniem kandydata jest przykładowo: zastosowanie w zdaniu poprawnej formy czasownika, uzupełnianie odpowiednim słowem luk w krótkim tekście, napisanie krótkiego tekstu na zaproponowany temat, zredagowanie dłuższego pisma (możliwość wyboru jednej z dwóch opcji).

Speaking (część opcjonalna)

Trwa około 5-8 minut (w zależności od poziomu), oceniany w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI według dostarczonego schematu ocen.

 
Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSE_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności