Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

JETSET Level 4 - język angielski ogólny

Egzamin odpowiada poziomowi Common European Framework (CEFR) B1. Posiada również akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje. Poziom ten jest równoważny kwalifikacjom Cambridge PET.


Certyfikaty JETSET wprowadzone zostały przez akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i Kapitułę egzaminacyjną Education Development International (EDI).

Wielką zaletą tych egzaminów jest ich dostępność: można je zdawać w dowolnym wybranym przez kandydata terminie.

Certyfikowane egzaminy JETSET:

  • Potwierdzają znajomość języka angielskiego testując podstawowe umiejętności tych kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.
  • Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.
  • Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.
  • Egzaminy są dostępne na 8 poziomach zaawansowania: od JETSET Foundation (poniżej skali) do JETSET level 7 (C2) Mastery.
  • Dzięki podziałowi na poziomy od JETSET level 2 (A1) do JETSET 7 (C2) egzaminy te uzyskały akredytację UK Qualifications and Curriculum  Authority (QCA) jako międzynarodowe kwalifikacje ESOL.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Certyfikat JETSET jest świadectwem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym JETSET level 7, zaawansowanym JETSET level 6 i podstawowym JETSET level 5 (B2) (Dz.U.z 17 kwietnia 2012 poz. 426 zal. nr 1.)

Egzaminy są skierowane do osób zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu podstawowego i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu zdefiniowanego przez europejski system opisu kształcenia językowego CEFR jako „użytkownik niezależny”.


Struktura egzaminu JETSET

Listening Test

Trwa około 30-45 minut (w zależności od poziomu), w czasie których kandydat odpowiada na   pytania wielokrotnego wyboru.

Reading Test

Trwa 60-120 minut (w zależności od poziomu), w czasie których kandydat odpowiada na pytania wielokrotnego wyboru.

Writing test

Trwa 60-120 minut (w zależności od poziomu). Zadaniem kandydata jest przykładowo: zastosowanie w zdaniu poprawnej formy czasownika, uzupełnianie odpowiednim słowem luk w krótkim tekście, napisanie krótkiego tekstu na zaproponowany temat, zredagowanie dłuższego pisma (możliwość wyboru jednej z dwóch opcji).

Speaking (część opcjonalna)

Trwa około 5-8 minut (w zależności od poziomu), oceniany w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI według dostarczonego schematu ocen.

 
Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSIiZ - pracownia pielegnacji ciała i masażu
miniatura
 
Polityka Prywatności