Egzaminy językowe - opisy

Język
Poziom
Nazwa egzaminu
Zastosowanie
Organizator

English for Busines EFB Level 2

Egzamin English for Business na poziomie drugim skierowany jest do kandydatów, którzy potrafią już skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych i wymagają w tym zakresie jedynie wsparcia.

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:

 • podejmować działania adekwatne do dostępnych informacji i poleceń,
 • dokonywać trafnego wyboru najważniejszych części w otrzymanych instrukcjach,
 • tworzyć wszelkiego rodzaju korespondencje biznesowe: notatki, ulotki, ogłoszenia, raporty, artykuły, listy,
 • dostosowywać rodzaj formatu i kształtu dokumentu do formy komunikacji,
 • dostosowywać i zamieniać elementy tekstów, formę, ton, wygląd odpowiedzi  zgodnie z wymogami podanej sytuacji,
 • rozumieć wypowiedzi biznesowe na danym poziomie,
 • uczestniczyć w konwersacji.

Zadania egzaminacyjne:

 • listy biznesowe
 • ulotki reklamowe
 • raporty biznesowe
 • memorandum
 • notatki firmowe.

Komponenty egzaminu EFB 2

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 2,5 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

Opcjonalna część:

1.  Speaking trwa 13 minut

2.  Listening trwa 25 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań


Opis ogólny

English for Busines (EFB) - język angielski dla businesu


Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego w biznesie.

EFB to najczęściej wybierany przez zdających egzamin LCCI.  Egzamin opiera się na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu.

Certyfikat English for Business daje podstawę do zaliczenia lektoratów na wielu polskich uczelniach i uzyskanie oceny bardzo dobrej lub celującej, umożliwia uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany studentów oraz  zdobycie wymarzonej pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Brytyjska organizacją zajmującą się przyjmowaniem podań na przeszło 40 000 kierunków studiów w Wielkiej Brytanii, The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)  honoruje English for Business (EFB) - pass od poziomu Level 3.

Kandydaci zainteresowani zdobyciem certyfikatu  EFB na wybranym  poziomie, mogą zdawać egzamin w jednej z trzech światowych serii egzaminacyjnych lub skorzystać z dogodnej procedury „On demand” na żądanie, w dowolnie wybranym terminie w jednym z kilkudziesięciu Akredytowanych Centrów Egzaminacyjnych LCCI International Qualifications.

Wymagania: od  zdających egzamin EFB wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia tekstu oraz wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej. Zachowana musi być odpowiednia dla danej sytuacji lub scenariusza forma, ton i zawartość merytoryczna wypowiedzi.

W celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia swoich kwalifikacji kandydat może przystąpić do części ustnej (Speaking) oraz do części ze słuchu (Listening). 

Obok oceny kandydata na certyfikacie widnieje wynik procentowy, oraz odpowiadający mu poziom biegłości językowej CEFR.

Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany j. angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, iż kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.

W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego.

Każdy z poziomów, od Preliminary do Level 4 składa się z obligatoryjnej części pisemnej (Reading and Writing), oraz opcjonalnych części: ustnej (Speaking)  i rozumienia ze słuchu (Listening).
Ostatnia globalna aktualizacja: 4.9.2015

Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności