Serwis IELTS - terminy egzaminów i miasta - dział języki

Co to jest IELTS?
IELTS (International English Language Testing System) to test, który określa poziom znajomości języka zdającego w czterech obszarach - czytaniu ze zrozumieniem, rozumieniu ze słuchu, mówieniu i pisaniu. Nie zawiera on oddzielnej części gramatyczno-leksykalnej, ponieważ sprawdza praktyczne umiejętności językowe, które są przecież kluczowe w życiu, nie tylko za granicą.

W zeszłym roku do egzaminu przystąpiło 3 miliony zdających z całego świata. Ci, którzy starali się o przyjęcie na studia, wybrali wariant Academic ci, którzy ubiegali się o pracę, zdecydowali się naw wariant General Training. Zdobyte przez nich certyfikaty są uznawane przez 10 tysięcy instytucji - uniwersytety, międzynarodowe korporacje i służby emigracyjne.

W Polsce sesje testu IELTS organizuje British Council. Odbywają się one dwa razy w miesiącu w centrach egzaminacyjnych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie.

Więcej informacji o egzaminie, dostępnych terminach i materiałach przygotowawczych znajduje się na stronach internetowych:

www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts

www.takeielts.britishcouncil.org 
Polityka Prywatności